Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας.

Ξεκινήσαμε την νέα εταιρεία με ενθουσιασμό ώστε η Οφθαλμολογική κοινότητα να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις πιο εύκολα, στο μεγάλο αυτό πεδίο της οφθαλμικής επιφάνειας & ξηροφθαλμίας.

Οι εξελίξεις είναι πολλές και οι πληροφορίες ακόμη περισσότερες, γεγονός που δεν διευκολύνει τον γενικό οφθαλμίατρο να συγκεντρώσει και να αφομοιώσει εύκολα τα δεδομένα, με στόχο την κατά το δυνατόν καταλληλότερη επιλογή και εφαρμογή τους στην καθημερινότητά του.

Tα ποικίλα και χρόνια προβλήματα της οφθαλμικής επιφάνειας ταλαιπωρούν πολλές φορές γιατρούς και ασθενείς. Η βελτίωση στη διάγνωση και οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις οδηγούν σε επιτυχέστερη αντιμετώπιση των ασθενών και σε επίλυση δύσκολων προβλημάτων.

Μέσα από τον ιστοχώρο αυτό, με το συνέδριο της εταιρείας, αλλά και με προσωπικές προσεγγίσεις και κυρίως, με την βοήθειά σας, ευελπιστούμε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε με τρόπο ώστε να ωφεληθούμε όλοι, και κυρίως οι ασθενείς μας.

Η Πρόεδρος

Χ. Τερζίδου

PARKING INFO

Η Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας έχει προβεί σε συνεννόηση με παρακείμενο υπόγειο χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των συνέδρων που θα χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο, με διάθεση θέσεων στάθμευσης, και ενιαία ημερήσια τιμή, ύψους 5,00 ευρώ.

Διεύθυνση: Γωνία Πιτθέως και Μεγάλου Βασιλείου, πίσω από το Μουσείο Μπενάκη, και σε απόσταση 20 μέτρων από αυτό. 

Link: Χάρτης διεύθυνσης πάρκινγκ