ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

MasterClass Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας

Η Thea Pharma Hellas διοργανώνει το MasterClass Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας υπό την επιστημονική αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Οφθαλμικής Επιφάνειας & Ξηροφθαλμίας (hosdes).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-VIDEOS ΟΜΙΛΙΩΝ

Αγαπητοί σύνεδροι,

Η Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας (HOSDES), σας ενημερώνει ότι όλες οι ομιλίες του συνεδρίου που έλαβε χώρα 29-30 Νοεμβρίου 2019, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, για όσους επιθυμούν να τις παρακολουθήσουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ξηροφθαλμία: βασικές αρχές διάγνωσης και αντιμετώπισης.

H ξηροφθαλμία είναι μια χρόνια συμπτωματική κατάσταση η οποία, εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα