Ευθύμιος Αντωνόπουλος


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: eantonopoulos@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Βιομηχανία
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Ναυτιλία
  • Νοσοκομειακές Μονάδες
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Άδεια ασκήσεως Οικονομολογιστικού Επαγγέλματος.

Ορκωτός Ελεγκτής – Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας

Ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ.» από ιδρύσεως 1996 έως και σήμερα.

Εργάστηκε για 15 συνεχή χρόνια στο Διεθνές Ελεγκτικό γραφείο ‘‘Moore Stephens Chartered Accountants – London’’, με εμπειρία ελεγκτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εναρμονισμένη στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Auditing Standards), σε οργάνωση εταιρειών, σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα φορολογικά – οργανωτικά, συγχώνευση και λύσης εταιρειών ως και εξειδίκευση σε εκτίμηση αξίας εταιρειών.

Για αρκετό χρονικό διάστημα υπήρξε υπεύθυνος του φορολογικού τμήματος της εταιρείας Moore Stephens Chartered Accountants.