Σταύρος Νικηφοράκης


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: snikiforakis@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Βιομηχανικές επιχειρήσεις
  • Εμπορικές επιχειρήσεις
  • Νοσοκομειακές Μονάδες
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Συνεταιρισμοί Τράπεζες

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας – Ορκωτός Ελεγκτής και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ» από ιδρύσεως 1996 έως και σήμερα , είναι πλήρες μέλος του δικτύου της UHY International Ltd. – Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Έχει εξειδικευτεί σε θέματα νομίμων ελέγχων (statutory audits), ειδικών λογιστικών ελέγχων (due diligence audits) και διαχειριστικών ελέγχων με εμπειρία πάνω από 36 χρόνια.

Εργάστηκε για 20 συνεχή χρόνια στο Διεθνές Ελεγκτικό γραφείο ‘‘Moore Stephens Chartered Accountants – London’’, με εμπειρία ελεγκτική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εναρμονισμένη στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Auditing Standards), σε οργάνωση εταιρειών, συμβουλών επιχειρήσεων σε θέματα φορολογικά – οργανωτικά, συγχώνευσης και λύσης εταιρειών ως και εξειδίκευσης σε εκτίμηση αξίας εταιρειών.

Προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Ελεγκτής σε πολυεθνικές, Ναυτιλιακές εταιρείες αλλά και λοιπές εταιρείες σε διάφορους τομείς.