• Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019
  Αθήνα, Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη (Πειραιώς 138)

 • Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Στο Αμφιθέατρο θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αγγλικά και αντίστροφα.
 • Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 • Πιστοποιητικό με πλήρη CMEs δικαιούνται οι σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% των ομιλιών, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας της UEMS, συμπληρώνοντας και το ηλεκτρονικό έντυπο αξιολόγησης.
 • Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή, σε ειδική εφαρμογή, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Από την εφαρμογή αυτή θα υπάρχει η δυνατότητα να στέλνονται ανώνυμα ερωτήσεις προς τον ομιλητή, οι οποίες θα απαντώνται στο τέλος κάθε συνεδρίας, στη σχετική ενότητα και ανάλογα με τον υπολειπόμενο χρόνο.
 • Από την ίδια εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης κάθε ομιλίας ή/και  στρογγύλης τράπεζας, είτε αμέσως μετά τη λήξη της, είτε σε δεύτερο χρόνο.
 • Καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ομιλητές το σύστημα διαδραστικής συμμετοχής του κοινού (interactive televoting).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΟΥ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ειδικευμένοι Οφθαλμίατροι  80,00 ευρώ*
Ειδικευόμενοι Οφθαλμίατροι  50,00 ευρώ*
Λοιπές Κατηγορίες Μη Ιατρών (Νοσηλευτές, Φοιτητές, Οπτομέτρες, κλπ.)

 20,00 ευρώ*

περιλαμβάνει παρακολούθηση ομιλιών, παραλαβή έντυπου προγράμματος,  πιστοποιητικού παρακολούθησης και συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ. Για συμμετοχή και στα γεύματα του συνεδρίου (luncheon box), απαιτείται επιπλέον ποσό εγγραφής, ύψους 30,00 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Οι ειδικευόμενοι οφθαλμίατροι, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Διευθυντή του Νοσοκομείου.
 • Οι λοιπές κατηγορίες επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του εργοδότη/φορέα που ανήκουν.

* Εάν απαιτηθεί έκδοση τιμολογίου, το κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%

Η εγγραφή στο συνέδριο για τους οφθαλμιάτρους περιλαμβάνει :

 • παραλαβή συνεδριακού υλικού
 • παρακολούθηση ομιλιών
 • συμμετοχή στα γεύματα και διαλείμματα που θα προσφερθούν και τις δύο ημέρες του συνεδρίου
 • πιστοποιητικό παρακολούθησης

Η εγγραφή στο συνέδριο για τις λοιπές κατηγορίες συνέδρων περιλαμβάνει :

 • παραλαβή εντυπου προγράμματος
 • παρακολούθηση των ομιλιών
 • πιστοποιητικό παρακολούθησης
 • συμμετοχή στα διαλείμματα καφέ που θα προσφερθούν και τις δύο ημέρες του συνεδρίου
 • Η Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας δεν θα προβεί σε κρατήσεις δωματίων. Οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι θα πρέπει να μεριμνήσουν σχετικά, μόνοι τους.
 • Εγγραφές έως το συνέδριο θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που έχει αναρτηθεί στην κορυφή της σελίδας, σε ξεχωριστή επιλογή.
 • Μετά την υποβολή της εγγραφής, αυτόματο μήνυμα θα αποστέλλεται στο email που έχει δηλωθεί, με τον ατομικό αριθμό (barcode) που θα συνοδεύει τον σύνεδρο σε όλο το συνέδριο. Κατά την προσέλευση του στον χώρο της γραμματείας του συνεδρίου, ο σύνεδρος θα σκανάρει το barcode σε ειδικό αναγνώστη, είτε κατευθείαν από την οθόνη του κινητού του, είτε μέσω εκτυπωμένης σελίδας (του e-mail που θα έχει λάβει) προκειμένου να παραλάβει το badge. Εάν υπάρχει εκκρεμότητα εξόφλησης του ποσού εγγραφής, η διαδικασία θα συνεχίζεται με τη βοήθεια της γραμματείας για πληρωμή. Μετά την πληρωμή θα εκτυπώνεται το badge, και μία απλή απόδειξη είσπραξης. Η επίσημη απόδειξη είσπραξης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email του συνέδρου, σε δεύτερο χρόνο.
 • Η προεγγραφή αυτή μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητη για να διευκολυνθεί η διαδικασία εγγραφής και να απλοποιηθεί η διαδικασία παραλαβής της καρτέλας (badge) και του συνεδριακού υλικού από τη γραμματεία.
 • Ο ατομικός αριθμός (barcode) είναι απαραίτητος για τη διέλευση στους χώρους του συνεδρίου, την καταμέτρηση ωρών παρακολούθησης, την έκδοση αποδείξεων, την αξιολόγηση των ομιλιών και του πιστοποιητικού παρακολούθησης.
 • TΡΑΠΕΖΑ  – Τράπεζα Πειραιώς
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ – (ΙΒΑΝ): GR82 0172 0450 0050 4509 6562 332

Για την ορθή ολοκλήρωση της εγγραφής, παρακαλείστε όπως αναγράφετε όνομα καταθέτη στο έντυπο τραπέζης.

 • Η Ελληνική Εταιρεία Οφθαλμικής Επιφάνειας και Ξηροφθαλμίας έχει προβεί σε συνεννόηση με παρακείμενο υπόγειο χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των συνέδρων που θα χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο, με διάθεση θέσεων στάθμευσης, και ενιαία ημερήσια τιμή, ύψους 5,00 ευρώ.
 • Διεύθυνση: Γωνία Πιτθέως και Μεγάλου Βασιλείου, πίσω από το Μουσείο Μπενάκη, και σε απόσταση 20 μέτρων από αυτό. Link: Χάρτης διεύθυνσης πάρκινγκ
 • Για άλλες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της εταιρείας στο info@hosdes.com