Η Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Χρύσα Τερζίδου, Διευθύντρια Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ.Ν. “Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων”, Νέα Ιωνία
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας ΑΠΘ.
Γραμματέας Ευθύμιος Καρμίρης, Επιμελητής Οφθαλμολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ.
Ταμίας Γεώργιος Δαλιάνης, Επιμελητής Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής, Γ.Ν. “Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων”, Νέα Ιωνία
Ειδ. Γραμματέας Ανδρέας Καρύδης, Ιδιώτης Οφθαλμίατρος.
Μέλος Γεώργιος Κονταδάκης, MD, MSc, PhD, Πανεπιστημιακός υπότροφος Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης
Μέλος Ειρήνη Μπενέτου, Ιδιώτης Οφθαλμίατρος