Η Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Χ. Τερζίδου
Αντιπρόεδρος Κ. Μπομπορίδης
Γραμματέας Ε. Καρμίρης
Ταμίας Γ. Δαλιάνης
Ειδ. Γραμματέας Σ. Παλιούρα
Μέλος Α. Καρύδης
Μέλος Δ. Μικρόπουλος